© 2015 - 2023  J.G. van der Stok, Apeldoorn
Lesvoorwaarden

1.

Begin muzieklessen

Het lesseizoen september tot en met half juni. Bij voldoende ruimte kunnen de lessen op elk gewenst moment beginnen. Het nieuwe seizoen 2023/2024 start op dinsdag 5 september 2023. I.v.m. de gebruikelijke schoolvakanties en feestdagen bestaat een volledig lesseizoen uit ongeveer 36 muzieklessen.

2.

Proefperiode en opzegtermijn

De eerste twee maanden gelden als een proefperiode zonder opzegverplichting. Hierna geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij - met de inachtneming van de hiervoor genoemde opzegtermijn - opgezegd wordt. Opzeggen kan uitsluitend per brief of email.

3.

Betaling lesgeld

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Dit kan contant of per bank. Als het lesgeld aan het eind van de eerste maand van de nieuwe termijn niet is betaald, wordt er een 1e herinnering gestuurd. Als het nodig is een 2e herinnering te sturen, zijn daar kosten aan verbonden. Het openstaande bedrag wordt dan verhoogd met € 10,00 administratiekosten en de op dat moment geldende wettelijke rente. Alle verdere noodzakelijke incassokosten zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

4.

Verzuimde lessen

Verzuimde lessen zijn voor rekening van de leerling. Als het lesrooster het toe laat kan er geprobeerd worden een verzuimde les in te halen. Als de docent - behalve in het geval van ziekte (zie 5) - een les afzegt, wordt deze terugbetaald, of, indien voor beide partijen mogelijk, ingehaald. De hoogte van terugbetaalde lessen wordt als volgt berekend: Jaarbedrag gedeeld door 36 (het aantal lessen per jaar).

5.

Ziekte

Bij ziekte van zowel leerling als docent worden er maximaal 2 lessen doorbetaald. Daarna vervalt verder elke betalingsverplichting totdat de lessen weer kunnen aanvangen.

6.

Vakantie

De vakanties (met uitzondering van de zomervakantie - deze is van half juni t/m augustus) zijn gelijk aan die van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio midden. Zie voor de vakantiedata de pagina “vakantiedata".
Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok