© 2015 - 2023  J.G. van der Stok, Apeldoorn
Privacy-statement
Verzamelen (persoons)gegevens bezoekers website Muzieklespraktijk John van der Stok verzamelt geen persoonlijke gegevens, van welke aard ook, van bezoekers van deze website. Verzamelen persoonsgegevens van leerlingen, c.q. ouders/opvoeders van minderjarige leerlingen. I.v.m. de bedrijfsvoering zijn NAW gegevens, geboortedata, telefoonnummers en emailadressen van leerlingen, c.q. ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen noodzakelijk. Deze worden verstrekt middels een ingevuld en ondertekend opgaveformulier door de (volwassen) cursisten of de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen. Deze gegevens zijn nodig voor facturering, lesrooster wijzigingen, fiscale aspecten en alle andere noodzakelijke contacten over de werkrelatie tussen de leerlingen en Muzieklespraktijk John van der Stok. Data delen en bewaartermijn De bovengenoemde gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met externe partijen. Na het beëindigen van het lescontract worden deze nog maximaal een jaar bewaard met als doel voldoende tijd te hebben de wederzijdse zakelijke en financiële verplichtingen goed te kunnen afronden. Veiligheid opgeslagen data De database van de leerlingen wordt op de bedrijfscomputers van Muzieklespraktijk John van der Stok beveiligd bewaard. Tevens worden er reservebestanden versleuteld bewaard op de cloudservers van een Nederlandse provider vallend onder de Europese en Nederlandse wetgeving. Er wordt voor het bewaren van persoonlijke gegevens geen gebruik gemaakt van clouddiensten van Amerikaanse bedrijven zoals Dropbox of Microsoft. Er zijn geen overeenkomsten met externe partijen m.b.t. gegevensverzameling en/of verwerking. Toestemming plaatsing foto’s op de website Persoonlijke gegevens (alleen voornamen), bijv. foto’s van leerlingen op deze website zijn geplaatst met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken cursisten van Muzieklespraktijk John van der Stok en, in het geval van minderjarige leerlingen, met toestemming van de ouders en/of verzorgers. De copyrights van foto’s en video’s op deze site zijn eigendom van Muzieklespraktijk John van der Stok Publiek maken Het is daarom niet toegestaan persoonlijke gegevens en foto’s die op www.johnvanderstok.nl gepubliceerd zijn, zonder toestemming van Muzieklespraktijk John van der Stok en betrokkenen, c.q. ouders en verzorgers van minderjarige leerlingen, verder publiek te maken, in welke vorm dan ook! Toestemming beëindigen Betrokkenen, c.q. ouders en/of verzorgers kunnen per brief of email hun toestemming foto’s en persoonlijke gegevens te plaatsen op genoemde website intrekken. Alle informatie, foto’s en YouTube video’s worden dan uiterlijk 30 dagen na het verzoek verwijderd van YouTube en www.johnvanderstok.nl. Klik voor meer informatie over het privacy-statement op onderstaande link: College Bescherming Persoonsgegevens
Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok